Delatnost

Naša firma kao nosilac rešenja o registraciji medicinskih sredstava ima odličnu saradnju sa svim ustanovama zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijalnog nivoa na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Značajan doprinos našem poslovanju svakako daje i visokoobrazovan, iskusan i motivisan kadar. Stručni tim čine lekari, klinički farmakolozi i farmaceuti. Organizacija poslovanja koja je u skladu sa najnovijim svetskim trendovima i zahtevima dobre prakse, stalno prilagođavanje zahtevima tržišta omogućavaju nam da budemo prepoznati po specifičnim uslugama koje nudimo.

Jedan od naših glavnih ciljeva je očuvanje zdravlja ljudi i najugroženijih pacijenata, kojima je terapija teško dostupna. To se posebno odnosi na obolele od retkih bolesti.